Diệt côn trùng, muỗi, mọt nấm mốc
Nhanh gọn, an toàn, hiệu quả! Nhanh gọn, an toàn, hiệu quả! (3/4/2012)

Diệt mối theo phương pháp hoá sinh: Nhử côn trùng, muỗi, mối...; Phun thuốc; Thu dọn và kiểm tra kết quả.

1