Thế giới vào kỷ nguyên của năng lượng tái sinh

Lần đầu tiên IEA công bố báo cáo hàng năm trung hạn chuyên về thị trường năng lượng tái sinh tách biệt với báo cáo về dầu mỏ, khí đốt và than cho biết, năng lượng tái sinh đã có vị thế xứng đáng trong tổ hợp năng lượng toàn cầu.

Năng lượng tái sinh là nguồn năng lượng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong các nguồn năng lượng hiện nay và chiếm 20% tổng sản lượng sản xuất điện toàn cầu.

Các công nghệ về năng lượng tái sinh đã có sức cạnh tranh mạnh mẽ trong thu hút đầu tư với những cơ hội đầu tư ngày càng tăng lên ở nhiều nước.

Tuy nhiên, những nỗ lực chính sách phối hợp với các sáng kiến kinh tế vẫn cần thiết để thúc đẩy những dự án đầu tư lớn hơn vào việc phát triển công nghệ tái sinh nhằm phát huy tối đa sức mạnh cạnh tranh này.

Báo cáo của IEA dựa trên những dự báo và phân tích của các nước, các cơ quan trực thuộc và các tổ chức quốc tế, đặc biệt của hơn 100 công ty và tổ chức liên quan đến thị trường, giá cả và triển vọng của nguồn năng lượng tái sinh.